mhadvies logo mhadvies naam
Bemuurde Weerd OZ 15-A | 3514 AN Utrecht | 06 543 93 122 |

aanmelden

Bestel

ov-fiets

Als directeur van UB2000 enthousiast pleiter voor uitwerking van het idee en partner in de eerste ontwikkeling en uitrol van dit uniek concept. Bestuurslid van stichting OV-fiets en vanaf 2005 Algemeen Manager, verantwoordelijk voor de productontwikkeling, oprichting en ontwikkeling van de professionele organisatie. Onder zijn leiding groeide OV-fiets van 40 naar 140 locaties met 43.000 klanten en 335.000 OV-fietsritten in 2007.

stichting baan en u-stal (UB2000)

Directeur van Stichting Baan, een kleine instelling voor additionele werkgelegenheid, en fusieleider met het snel groeiende U-stal. De nieuwe organisatie UB2000 groeide tot 150 werknemers, merendeels Melkert-, later ID-banen, begeleid en ondersteund door HBO-professionals.
Projectvoorbeelden: AutoBaan, FietsPunt, Leerwerkplaatsen Hout en Metaal, Fietswachten Utrecht en forse uitbreiding van de bewaakte fietsenstallingen en buurtstallingen (U-stal) in Utrecht.
Het Mobiel Herstel Team ontwikkelde zich als belangrijk partner voor van verschillende instellingen voor reclassering voor de uitvoering van werkprojecten voor taakgestraften. Centraal in de aanpak: Persoonlijk ontwikkeling van moeilijk plaatsbare werklozen en mobiliteit per fiets in de gemeente Utrecht (1997-2004).

stichting svsd

Als leraar Persoonlijk Maatschappelijk Vorming pleiter voor integrale aanpak van het vroegtijdig schoolverlaten in Den Haag. Wist buurtwerk en onderwijs samen te brengen en werd directeur van het Integraal Scholingsproject De Bol. Ontwikkelde dit tot vaste waarde in het Haagse en verzelfstandigde het naar Stichting Scholing en Vorming Specifieke Doelgroepen met drie disciplines:
- Preventie-activiteiten binnen het regulier onderwijs (advies en coaching leraren).
- Time-out, maar terug met voldoende bagage naar de juiste school.
- Toeleiding naar werk na periode van 'social return' en vaktraining.
(1985-1996)

mh-advies (mons hainaut bv)

Met de overname van OV-fiets door NS was 1 januari 2008 het moment voor de start van een zelfstandig ondernemerschap. Voorlopig met NS OV-fiets als belangrijke klant. Contacten en contracten met decentrale overheden resulteerden in 2008 tot een uitbreiding van 40 OV-fiets-huurlocaties. Zie verder Opdrachten.